บริษัท จี.เอ็น.แม็คคานิค จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 44/22 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านบริการรับซ่อมมอเตอร์ ได้แก่ มอเตอร์ AC, DC, Generator มอเตอร์ปั๊ม, มอเตอร์เกียร์ ฯลฯ บริการตรวจเช็คมอเตอร์ทั้งในและนอกสถานที่ ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงาน อุตสาหกรรม ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรรมที่มากด้วยประสบการณ์ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารงานเป็นทีม เพื่อเป็นจุดขายในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของบริษัท ทั้งในเรื่องการให้บริการที่มีคุณภาพ การขนส่งสินค้าที่รวดเร็ว ราคาประหยัด พนักงานขายที่เป็นกันเองกับลูกค้า

งานบริการ และการรับประกัน

บริษัทฯ รับบริการซ่อมมอเตอร์ที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย มีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้า ก่อนเข้ารับบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และบริษัทมีการรับประกันคุณภาพของสินค้า
Rewinding Stator Motor รับประกัน 1 ปี
Overhual Motor รับประกัน 6 เดือน

รับประกัน 1 ปี

Rewinding Stator Motor

รับประกัน 6 เดือน

Overhual Motor

หมายเหตุ

บริษัทไม่รับประกันงานซ่อมในกรณี แบริ่งแตก, นํ้าเข้ามอเตอร์, มอเตอร์ไหม้, ใช้งานเกินโหลด, Phase ขาดหาย

TOP