บริษัท จี.เอ็น.แม็คคานิค จำกัด G.N.MACHANIC CO.,LTD !
ศูนย์ซ่อมและจำหน่ายมอเตอร์ครบวงจร.

บริษัท จี.เอ็น.แม็คคานิค จำกัด ให้บริการรับซ่อมมอเตอร์

บริษัท จี.เอ็น.แม็คคานิค จำกัด ให้บริการรับซ่อมมอเตอร์ ได้แก่ มอเตอร์ AC, DC, Generator มอเตอร์ปั๊ม, มอเตอร์เกียร์ ฯลฯ บริการตรวจเช็คมอเตอร์ทั้งในและนอกสถานที่ ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงาน อุตสาหกรรม ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รับบริการซ่อมมอเตอร์นอกสถานที่ ที่ได้มาตรฐาน มีทีมงานวิศวกรรมที่มากด้วยประสบการณ์ มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย มีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้า ก่อนเข้ารับบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และบริษัทมีการรับประกันคุณภาพของสินค้า การให้บริการที่มีคุณภาพ พนักงานขายเป็นกันเองกับลูกค้า

การให้บริการในการซ่อม รับซ่อมมอเตอร์ บริการพันขดลวดมอเตอร์ INDUCTION MOTOR ทุกชนิด รวมทั้ง มอเตอร์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น SLIP RING MOTOR,DC. MOTOR ,VS. MOTOR ,GENERATOR A.S, TRANSFORMER AND HIGH VOLT และรับสั่งทำหัวคอมมิวส์ DC Motor

เครื่องมืออุปกรณ์ในการซ่อมมอเตอร์ มีเครื่องมือนำมาใช้ในการซ่อมมอเตอร์โดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี ที่ทันสมัย และเครื่องมือฉีดน้ำยาทำความสะอาดมอเตอร์ โดยมีทีมงานช่างผู้เชี่ยวชาญงานทาง ด้าน MOTOR พร้อมให้คำปรึกษา

การรับประกันคุณภาพซ่อมพันคอยล์มอเตอร์ บริษัท จี.เอ็น.แม็คคานิค จำกัด ขอรับประกันการซ่อมพันคอยล์มอเตอร์ที่ทางบริษัทฯ ของท่านได้ไว้วางใจนำมอเตอร์ส่งมาซ่อมกับ กับทางบริษัทฯ และได้รับประกันขดลวดดังตารางต่อไปนี้
1. ขนาดมอเตอร์ ( แรงม้า HP ) 1 - 20 HP รับประกันสภาพขดลวด ( ระยะเวลา ) ( 120 วัน )
2. ขนาดมอเตอร์ ( แรงม้า HP ) 25 - 50 HP รับประกันสภาพขดลวด ( ระยะเวลา )( 180 วัน )
3. ขนาดมอเตอร์ ( แรงม้า HP ) 60 HP ขึ้นไป รับประกันสภาพขดลวด ( ระยะเวลา ) ( 365 วัน )

 • AC. MOTOR
 • DC. MOTOR
 • WINDING TRANSFOER
 • OVERHAUL STATOR AC
 • REWINDING ARMATURE DC
 • RENEW SHAFT ROTOR AC
 • REWINDING STATOR AC SLIPRING
 • REWINDING STATOR CROMPRESSOR
 • REWINDING STATOR AC
 • AC.COMUTATOR
 • DC.COMMUTATOR
 • VIBRATION TESTER
 • RESISTANCE TRANFORMER
 • DYNAMIC BALANCE ARMETURE DC
 • HOUSING BEARING REBUSH
 • LASER ALIGNMENT
TOP