บริษัท จี.เอ็น.แม็คคานิค จำกัด G.N.MACHANIC CO.,LTD !
ศูนย์ซ่อมและจำหน่ายมอเตอร์ครบวงจร.

บริษัท จี.เอ็น.แม็คคานิค จำกัดให้บริการในการซ่อม รับซ่อมมอเตอร์ บริการพันขดลวดมอเตอร์ INDUCTION MOTOR ทุกชนิด

รวมทั้ง มอเตอร์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น SLIP RING MOTOR,DC. MOTOR ,VS. MOTOR ,GENERATOR A.S, TRANSFORMER AND HIGH VOLT และรับสั่งทำหัวคอมมิวส์ DC Motor

G.N.MACHANIC CO.,LTD ศูนย์ซ่อมและจำหน่ายมอเตอร์ครบวงจร

  • บริษัทฯ รับบริการซ่อมมอเตอร์ที่ได้มาตรฐาน

  • มีทีมงานวิศวกรรมที่มากด้วยประสบการณ์

  • มีเครื่องจักรที่ทันสมัย

  • มีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้า

  • มีการรับประกันคุณภาพของสินค้า

OUR LATEST STORIES

VIEW ALL -
TOP